Halko Balavac, pomoćnik ministra, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Background