Agenda

Background

Agenda

Sarajevo energy forum – SEF 2024
Select arrow_drop_down
8:30 am remove 9:30 am
keyboard_arrow_down

Registracija učesnika – Welcome caffee

9:30 am remove 10:00 am
keyboard_arrow_down

Otvaranje SEF 2024- Organizator/ Predstavnici institucija/ partnera

10:00 am remove 11:00 am
keyboard_arrow_down

Panel I: Preispitivanje našeg načina obezbjeđivanja energije i odnosa prema okolišu: Tranzicija regije uglja u regiju sa razvijenim OIE i iskustva medija u tom procesu

Moderator: ELVIR Bucalo, urednik, BHRT PANELISTI: 1. Dr. Anes Kazagić, Elektroprivreda BiH 2. Slobodan Popovski, predsjednik, MARES Sjeverna Makedonija 3. Marija Pujo Tadić, predsjednica, Međunarodni institut za klimatske aktivnosti, Hrvatska 4. Miroslav Nikolić, Elektroprivreda HZHB 5. Semir Hambo, glavni i odgovorni urednik, portal Klix

11:00 am remove 11:30 am
keyboard_arrow_down

Prezentacija generalni sponzor SEF 2024 - HIFA OIL

Prof. dr. sc. Venan Hadžiselimović, generalni direktor, HIFA OIL

11:30 am remove 12:45 am
keyboard_arrow_down

Panel II: Razvoj 'pametnih mreža i brojila' za distribuciju i prenos električne energije u BiH i regionu – zajednička saradnja za energetski jak region - U PARTNERSTVU SA GIZ NJEMAČKA

Moderator: Elvis Mujanović, Monitoring and Evaluation Specialist, GIZ: Igor Podbelšek, šef Odsjeka/ EI Milan Vidmar, Slovenija PANELISTI: 1. Saša Šćekić- DERK BiH 2. Nicolas Heger, Project Manager, GIZ 3. Blagoj Stojevski - EVN Sjeverna Makedonija 4. Dejan Popović - Agencija za energetiku Republike Srbije 5. Elzudin Vulić, Elektroprenos BiH

12:45 am remove 2:00 pm
keyboard_arrow_down

Ručak

2:00 pm remove 3:15 pm
keyboard_arrow_down

Panel III: Uloga virtuelnih elektrana u BiH i regionu u osiguranju ugovora za otkup električne energije iz OIE

Moderatorica: Dijana Mujanović, Al Jazeera Balkans PANELISTI: 1. Hikmet Muratović, Hifa Oil 2. Nemanja Pandurević, NOS BiH, direktor 3. Marko Lasić, KOER Hrvatska, direktor 4. Mladen Apostolović, EFT

3:15 pm remove 4:30 pm
keyboard_arrow_down

Panel IV: Važnost i trendovi proizvodnje i korištenja baterija i baze skladištenja električne energije za jačanje elektro-energetskog sistema i i ubrzan razvoj sektora obnovljivih izvora energije

Moderatorica: Dragana Radišić Karadža, OIE PANELISTI: 1. Almir Imamović- DERK BiH 2. Karla Janeš Mesarić, Rimac Energy, Hrvatska 3. Dejan Blagojević, Propulzija, Beograd 4. Nina Hojnik, OIE, Slovenija

4:30 pm remove 4:40 pm
keyboard_arrow_down

Prezentacija: Zlatni sponzor SEF 2024 - Rimac Energy

4:40 pm remove 5:40 pm
keyboard_arrow_down

Prezentacija: Značaj novih energetskih zakona u BiH za razvoj lokalnih sredina- Ključne izmjene, principi i trenutni status seta podzakonskih akata koje će primjenjivati niži niovi vlasti u BiH

Halko Balavac, pomoćnik ministra, FMERI

8:30 pm remove 11:30 pm
keyboard_arrow_down

Networking party SEF 2024

9:00 am remove 9:15 am
keyboard_arrow_down

Prezentacija: Zlatni sponzor SEF 2024 - ProCredit Bank

Danijela Urta, ProCredit Bank

9:15 am remove 10:15 am
keyboard_arrow_down

Panel V: Oslobađanje domaćih i međunarodnih potencijala za projektno i održivo finansiranje, uloga berze i jačanje energetskog prava u osiguravanju investicija u OIE

Moderator: Mišo Golub, advokat, Banja Luka, OIE PANELISTI: 1. Muhamed Mujakić, izvršni direktor, NOS BiH 2. Vedad Suljić, direktor, CETEOR 3. Tomislav Tomas, Pravnici u energetici 4. Edin Bajraktarević, direktor, Odjel za poslovanje sa srednjim preduzećima, ProCredit Bank

10:15 am remove 10:35 am
keyboard_arrow_down

Prezentacija: Da li će energetska tranzicija u zemljama Zapadnog Balkana biti inkluzivna i pravična?

Mirza Kušljugić, predsjednik, Centar RESET

10:35 am remove 11:35 am
keyboard_arrow_down

Mehanizam prekograničnog poravnanja emisije ugljika (CBAM) i usklađivanje sa Pravilnikom za izvozno orijentirane kompanije u EU: Obaveze industrije u BiH

Esma Manić, ekspert za energetiku, Enova- Sarajevo

11:35 am remove 11:50 am
keyboard_arrow_down

Kafe pauza

11:50 am remove 12:50 pm
keyboard_arrow_down

Panel VI: Mogućnosti gasnih konekcija, projekata biomase, vjetroelektrana, nove tehnologije termoelektrana i zelenog hidrogena i njihova uloga u procesu ekonomskog razvoja, dekarbonizacije i zaštite okoliša

Moderator: Prof. dr. Sanjin Gutić, PMF, Sarajevo PANELISTI: Dr. Anes Kazagić, Elektroprivreda BiH; Lutfi Coskun, ekspert, Republika Turska Maja Šuput, predsjednica, Komisija za koncesije RS Midhat Arpadžić, OIEBiH

12:50 pm remove 2:00 pm
keyboard_arrow_down

Predavanje/Panel VII: Fleksibilnost elektroenergetskog sistema – implementacija mjera za povećanje kapaciteta mreže za priključenje novih proizvođača (DG), potrošača i ostalih distribuiranih energetskih resursa (DER)

Moderator: Eldar Hukić, FERK Key note presentation: Prof. dr. Nermin Suljanović, Univerzitet u Tuzli/ EIVM Ljubljana PANELISTI: Almir Tuhčić, EP BiH; Stevan Zoranović, JP Komunalno Brčko distrikt BiH, Senad Aganović, FERK; Mijo Terkeš, Elektroprivreda HZHB

2:00 pm remove 3:15 pm
keyboard_arrow_down

Ručak

3:15 pm remove 3:30 pm
keyboard_arrow_down

Prezentacija: Energetska efikasnost kao pomoć energetskoj tranziciji

Jasmina Katica, šefica Odsjeka za energetsku efikasnost Federalnog ministarstva prostornog uređenja

3:30 pm remove 4:30 pm
keyboard_arrow_down

Panel VIII: Trendovi razvoja elektromobilnosti, solarnih elektrana, toplotnih pumpi i opreme za projekte OIE i njihov značaj za zdraviju okolinu, finansijske uštede i efikasan proces dekarbonizacije

Moderator: Haris Deraković, Conram Brčko Hristijan Mirčeski, regional manager, SSK Balkan, Skopje Adi Hekalo, CEO, Nikola Damir Uzunović, direktor, Volvo Car Centar, Sarajevo Lovre Šimunović, Digital Arena doo, Imotski Deling doo Tuzla

4:30 pm remove 4:45 pm
keyboard_arrow_down

Zatvaranje SEF 2024

30. 1.


8:30 am remove 9:30 am
keyboard_arrow_down

Registracija učesnika – Welcome caffee

9:30 am remove 10:00 am
keyboard_arrow_down

Otvaranje SEF 2024- Organizator/ Predstavnici institucija/ partnera

10:00 am remove 11:00 am
keyboard_arrow_down

Panel I: Preispitivanje našeg načina obezbjeđivanja energije i odnosa prema okolišu: Tranzicija regije uglja u regiju sa razvijenim OIE i iskustva medija u tom procesu

Moderator: ELVIR Bucalo, urednik, BHRT PANELISTI: 1. Dr. Anes Kazagić, Elektroprivreda BiH 2. Slobodan Popovski, predsjednik, MARES Sjeverna Makedonija 3. Marija Pujo Tadić, predsjednica, Međunarodni institut za klimatske aktivnosti, Hrvatska 4. Miroslav Nikolić, Elektroprivreda HZHB 5. Semir Hambo, glavni i odgovorni urednik, portal Klix

11:00 am remove 11:30 am
keyboard_arrow_down

Prezentacija generalni sponzor SEF 2024 - HIFA OIL

Prof. dr. sc. Venan Hadžiselimović, generalni direktor, HIFA OIL

11:30 am remove 12:45 am
keyboard_arrow_down

Panel II: Razvoj 'pametnih mreža i brojila' za distribuciju i prenos električne energije u BiH i regionu – zajednička saradnja za energetski jak region - U PARTNERSTVU SA GIZ NJEMAČKA

Moderator: Elvis Mujanović, Monitoring and Evaluation Specialist, GIZ: Igor Podbelšek, šef Odsjeka/ EI Milan Vidmar, Slovenija PANELISTI: 1. Saša Šćekić- DERK BiH 2. Nicolas Heger, Project Manager, GIZ 3. Blagoj Stojevski - EVN Sjeverna Makedonija 4. Dejan Popović - Agencija za energetiku Republike Srbije 5. Elzudin Vulić, Elektroprenos BiH

12:45 am remove 2:00 pm
keyboard_arrow_down

Ručak

2:00 pm remove 3:15 pm
keyboard_arrow_down

Panel III: Uloga virtuelnih elektrana u BiH i regionu u osiguranju ugovora za otkup električne energije iz OIE

Moderatorica: Dijana Mujanović, Al Jazeera Balkans PANELISTI: 1. Hikmet Muratović, Hifa Oil 2. Nemanja Pandurević, NOS BiH, direktor 3. Marko Lasić, KOER Hrvatska, direktor 4. Mladen Apostolović, EFT

3:15 pm remove 4:30 pm
keyboard_arrow_down

Panel IV: Važnost i trendovi proizvodnje i korištenja baterija i baze skladištenja električne energije za jačanje elektro-energetskog sistema i i ubrzan razvoj sektora obnovljivih izvora energije

Moderatorica: Dragana Radišić Karadža, OIE PANELISTI: 1. Almir Imamović- DERK BiH 2. Karla Janeš Mesarić, Rimac Energy, Hrvatska 3. Dejan Blagojević, Propulzija, Beograd 4. Nina Hojnik, OIE, Slovenija

4:30 pm remove 4:40 pm
keyboard_arrow_down

Prezentacija: Zlatni sponzor SEF 2024 - Rimac Energy

4:40 pm remove 5:40 pm
keyboard_arrow_down

Prezentacija: Značaj novih energetskih zakona u BiH za razvoj lokalnih sredina- Ključne izmjene, principi i trenutni status seta podzakonskih akata koje će primjenjivati niži niovi vlasti u BiH

Halko Balavac, pomoćnik ministra, FMERI

8:30 pm remove 11:30 pm
keyboard_arrow_down

Networking party SEF 2024
31. 1.


9:00 am remove 9:15 am
keyboard_arrow_down

Prezentacija: Zlatni sponzor SEF 2024 - ProCredit Bank

Danijela Urta, ProCredit Bank

9:15 am remove 10:15 am
keyboard_arrow_down

Panel V: Oslobađanje domaćih i međunarodnih potencijala za projektno i održivo finansiranje, uloga berze i jačanje energetskog prava u osiguravanju investicija u OIE

Moderator: Mišo Golub, advokat, Banja Luka, OIE PANELISTI: 1. Muhamed Mujakić, izvršni direktor, NOS BiH 2. Vedad Suljić, direktor, CETEOR 3. Tomislav Tomas, Pravnici u energetici 4. Edin Bajraktarević, direktor, Odjel za poslovanje sa srednjim preduzećima, ProCredit Bank

10:15 am remove 10:35 am
keyboard_arrow_down

Prezentacija: Da li će energetska tranzicija u zemljama Zapadnog Balkana biti inkluzivna i pravična?

Mirza Kušljugić, predsjednik, Centar RESET

10:35 am remove 11:35 am
keyboard_arrow_down

Mehanizam prekograničnog poravnanja emisije ugljika (CBAM) i usklađivanje sa Pravilnikom za izvozno orijentirane kompanije u EU: Obaveze industrije u BiH

Esma Manić, ekspert za energetiku, Enova- Sarajevo

11:35 am remove 11:50 am
keyboard_arrow_down

Kafe pauza

11:50 am remove 12:50 pm
keyboard_arrow_down

Panel VI: Mogućnosti gasnih konekcija, projekata biomase, vjetroelektrana, nove tehnologije termoelektrana i zelenog hidrogena i njihova uloga u procesu ekonomskog razvoja, dekarbonizacije i zaštite okoliša

Moderator: Prof. dr. Sanjin Gutić, PMF, Sarajevo PANELISTI: Dr. Anes Kazagić, Elektroprivreda BiH; Lutfi Coskun, ekspert, Republika Turska Maja Šuput, predsjednica, Komisija za koncesije RS Midhat Arpadžić, OIEBiH

12:50 pm remove 2:00 pm
keyboard_arrow_down

Predavanje/Panel VII: Fleksibilnost elektroenergetskog sistema – implementacija mjera za povećanje kapaciteta mreže za priključenje novih proizvođača (DG), potrošača i ostalih distribuiranih energetskih resursa (DER)

Moderator: Eldar Hukić, FERK Key note presentation: Prof. dr. Nermin Suljanović, Univerzitet u Tuzli/ EIVM Ljubljana PANELISTI: Almir Tuhčić, EP BiH; Stevan Zoranović, JP Komunalno Brčko distrikt BiH, Senad Aganović, FERK; Mijo Terkeš, Elektroprivreda HZHB

2:00 pm remove 3:15 pm
keyboard_arrow_down

Ručak

3:15 pm remove 3:30 pm
keyboard_arrow_down

Prezentacija: Energetska efikasnost kao pomoć energetskoj tranziciji

Jasmina Katica, šefica Odsjeka za energetsku efikasnost Federalnog ministarstva prostornog uređenja

3:30 pm remove 4:30 pm
keyboard_arrow_down

Panel VIII: Trendovi razvoja elektromobilnosti, solarnih elektrana, toplotnih pumpi i opreme za projekte OIE i njihov značaj za zdraviju okolinu, finansijske uštede i efikasan proces dekarbonizacije

Moderator: Haris Deraković, Conram Brčko Hristijan Mirčeski, regional manager, SSK Balkan, Skopje Adi Hekalo, CEO, Nikola Damir Uzunović, direktor, Volvo Car Centar, Sarajevo Lovre Šimunović, Digital Arena doo, Imotski Deling doo Tuzla

4:30 pm remove 4:45 pm
keyboard_arrow_down

Zatvaranje SEF 2024